bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

10.10.2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 7 i 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.), informuje o wydaniu decyzjiz dnia 29.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1062.2022.MS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla FIBEE l Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przezwały przeciwpowodziowe telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym podkorytem Kanału rzeki Białki Lelowskiej na działkach nr ewid. 426/1, 426/2, 425/1, 425/2, 427/1, 427/2, 427/3, 425/3 obr. Wąsosz oraz prowadzenie przez koryto rzeki Białki Lelowskiej linii napowietrznej na działce nr ewid. 26 obr. Wąsosz, grn. Koniecpol, pow. częstochowski, woj. śląskie.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.10.2022

Dokument oglądany razy: 36
« inne aktualności