bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE z dnia 25.08.2022 r

02.09.2022

WA.ZUZ.3.4210.1480.2022.MS

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody na jazie zlokalizowanym w 264+728 rzeki Pilicy oraz pobór wody do napełniania oraz wymiany wody zbiornika miejskiego z Kanału Koniecpol - Radoszewnica (Kanał Kopanka).

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 02.09.2022

Dokument oglądany razy: 23
« inne aktualności