bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE

26.07.2022

 Nr IGN.6733.2.2022

ZAWIADOMIENIE 

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 857 obręb Radoszewnica oraz nr ewid. 213 obręb Łysiny gm. Koniecpol”.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

/-/
Ryszard Suliga

Opublikował: Sebastian Musiał
Publikacja dnia: 26.07.2022

Dokument oglądany razy: 14
« inne aktualności