bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO z 30 czerwca 2022 roku

05.07.2022

o sprostowaniu omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia  kwietnia 2022 r. o terminie i zasadach składania wniosków o potwierdzenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pękowiec gmina Koniecpol

W pierwszym zdaniu ogłoszenia wpisano wieś Kopaniny, zamiast Pękowiec.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania wniosków, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 5 kwietnia 2022 roku

- do 10 stycznia 2023 roku.

Z up. Starosty
Jan Miarzyński
Wicestarosta

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 05.07.2022

Dokument oglądany razy: 20
« inne aktualności