bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja

05.05.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 65/2022 z dnia 2 maja 2022 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie Koniecpol oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 3228/20.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga


Sporządziła: M. Kolan, tel. 34 3551 881 wew. 121

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 05.05.2022

Dokument oglądany razy: 324
« inne aktualności