bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

POSTANOWIENIE

22.12.2021

Po rozpoznaniu wniosku złożonego przez wnioskodawcę w dniu 20.12.2021 r. o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenów przyległych do zalewu w celu stworzenia bazy wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu", na podstawie art. 98 § l, art. 101 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiesza postępowanie administracyjne

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenów przyległych do zalewu w celu
stworzenia bazy wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do czasu przedłożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pełna treść poistanowienia (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 22.12.2021

Dokument oglądany razy: 22
« inne aktualności