bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zatwierdzenie taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie MiG Koniecpol

30.09.2021

W dniu 23-09-2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję administracyjną o numerze WA.RZT.70.241.2021/5 zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Wydaną decyzją organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Ustawa), (t. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 2028) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (rozporządzenie taryfowe). (Dz. U. z 2018r poz. 472 ze zm.). Jednocześnie wspomnianą decyzją Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Spółka z o.o. otrzymało potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych na okres obowiązywania wynoszący 36 miesięcy, obowiązujących od 01 października 2021 roku.

Zgodnie z przepisami prawa taryfa wchodzi w życie z dniem 01-10-2021r. - 7 dni od daty ogłoszenia.

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesięcy obowiązywania taryf

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

1

2

3

4

5

W1

Cena wody (zł/1 m3)

3,66

3,68

3,70

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/dwa m-ce)

10,85

10,96

11,10

W2

Cena wody (zł/1 m3)

3,76

3,78

3,79

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/dwa m-ce)

10,85

10,96

11,10

W3

Cena wody (zł/1 m3)

3,76

3,78

3,79

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/miesiąc)

5,42

5,48

5,57

W4

Cena wody (zł/1 m3)

3,76

3,78

3,79

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorca/dwa m-ce)

7,23

7,31

7,43

Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesięcy obowiązywania taryf

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

1

2

3

4

5

K1

Cena ścieków (zł/1 m3)

5,99

6,02

6,06

K2

Cena ścieków (zł/1 m3)

5,99

6,02

6,06

K3

Cena ścieków (zł/1 m3)

5,99

6,02

6,06

K4

Cena ścieków (zł/1 m3)

5,99

6,02

6,06

Do cen i stawek opłat netto dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), stawka podatku VAT wynosi 8%.

Tekst decyzji wraz z obowiązującymi stawkami (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 30.09.2021

Dokument oglądany razy: 279
« inne aktualności