bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

27.07.2021

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021, póz.624 ze zm.) w związku z art. 49 i 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2021 r. póz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki Pilicy na jazie zlokalizowanym w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m i ustalenia rzędnych poziomu wody w poszczególnych stawach, poboru wód rz. Pilicy dla potrzeb obiektu stawowego "Okołowice" o łącznej powierzchni lustra wody 117,83 ha, odprowadzania wody ze stawów do rz. Pilicy i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na jazie piętrzącym w Okołowicach, grn. Koniecpol, woj. śląskie.

Pełna treść obwieszczenia (plik PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 27.07.2021

Dokument oglądany razy: 31
« inne aktualności