bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

17.06.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Częstochowskiego znak: OŚ.6341.52.2017.V-32 z dnia 31.08.2017 r. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów podczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsa zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu poprzez zakładowe przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzeczonej.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 17.06.2021

Dokument oglądany razy: 22
« inne aktualności