bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie Starosy Częstochowskiego

18.05.2021

dotyczy: wspólnoty gruntowej Przysieka

Informuje się uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, że decyzja Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.17.2020 z dnia 01.04.2021 r. ustalająca nowy wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, stała się ostateczna w dniu 6.05.2021 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703), osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą wg zasad określonych w ustawie i w statucie spółki.
Nadzór nad działalnością spółki sprawuje burmistrz- art. 23, 24 i 25 ustawy.

Zup. Starosy Częstochowskiego
inż. Rafał Makowiejczuk
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 18.05.2021

Dokument oglądany razy: 34
« inne aktualności