bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

15.04.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych
zawierających niektóre substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.04.2021

Dokument oglądany razy: 34
« inne aktualności