bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

26.09.2019

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2018 r, poz.121 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 26.09.2019

Szczegółowy wykaz nieruchomości (dokument PDF)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

28.08.2019

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2018 r, poz.121 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 28.08.2019 do dnia 17.09.2019 r.

Szczegółowy wykaz nieruchomości (dokument PDF)

Decyzja GK.6821.1.4.2017

29.07.2019

Starosta Częstochowski ustala:

wykaz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

15.07.2019

dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu".

Pełna treść obwieszczenie (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

27.06.2019

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIEPCOL
z dnia 27 czerwca 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu

Informacja

27.05.2019

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym I aktualizacja obowiązuje od 1 maja 2019 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

22.05.2019

dot.: przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW"
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Ogłoszenie o sprzedaży

27.02.2019

Koniecpol, dn. 12.03.2019 r.
Informacja o wynikach (dokument PDF)


Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży niżej wymienione samochody pożarnicze:

Samochód FS Lublin, Żuk A06H t, rok produkcji 1986, nr rejestracyjny CEA 3906 - 1szt. – cena wywoławcza – 500 zł brutto.
Samochód Jelcz 325 15.4 t, rok produkcji 1992, nr rejestracyjny SCZ 52526 - 1szt. – cena wywoławcza – 3 500 zł brutto.

Szczegóły w załączniku.

Informacja

18.02.2019

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tytuł zadania:

"Organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych".Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 92 784