bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet Miasta i Gminy Koniecpol na rok 2014

Uchwała Nr XLIV/272/14
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2014


Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 24.03.2015 r.
w sprawie: wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok oraz Wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2015 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
  2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2015 - Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2015 - sprawozdanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
  4. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2015 - sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej
  5. Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/2015 - sprawozdanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
  6. Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 12/2015 - sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koniecpol
  7. Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 12/2015 - sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  8. Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 12/2015 - informacja o stanie mienia komunalnego 2014 r.

Uchwała Nr 4200/VI/88/2015
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w spawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koniecpola sprawozdaniiu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnegoOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.06.2015
Podpisał: Jadwiga Gwara
Dokument z dnia: 02.06.2015
Dokument oglądany razy: 3 035