bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Podatek akcyzowy

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

Załączniki:

  1. opis procedury
  2. wniosek


Wykaz osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z póź. zm.). Forma udzielenia pomocy: ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2006 Nr,52 poz.379).Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 06.06.2013
Podpisał: Olga Chrzuszcz
Dokument z dnia: 06.06.2013
Dokument oglądany razy: 2 179