bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2012

Uchwała Nr XV/100/11
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012.


Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Koniecpola informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.


Sprawozdanie
z wykonania budżetu
za 2012 rok

Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Uchwała Nr 4100/VI/81/2013
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w spawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koniecpola sprawozdaniiu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 28.05.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 24.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 257