bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się w Koniecpolu przy ul. Szkolnej na działce nr ewidencyjny 1564 obręb Koniecpol wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kultur

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenia:

  1. Doprecyzowanie zapytania ofertowego AO.ZP.ZO/5/11/2016 z dnia 21.11.2016r. (23.11.2016 13:52)
  2. Wyniki (01.12.2016 09:03)
Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 21.11.2016 21:14
Dokument oglądany razy: 1049
Nie podlega Ustawie