bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony