bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koniecpol i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o. w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


UWAGI:

1) ZMIANA TREŚCI SIWZ - zmiana terminu składania ofert !!!

2) Ze względu na stan epidemii spowodowanej koronawirusem oraz wynikające z tego ograniczenia pracy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, który funkcjonuje w trybie pracy wewnętrznej (zamknięty dla interesantów), w celu zachowania zasady jawności otwarcia ofert wynikającej z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, otwarcie ofert w przetargu niegraniczonym na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koniecpol i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o. w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. odbędzie się w dniu 01.04.2020 r. o godz. 10.30, w formie transmisji on-line, dostępnej pod poniższym linkiem:

https://youtu.be/VxolD3lnYuw

Wprowadzone rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącymi realizacji zasady określonej w art. 86 ust. 2 poprzez zastosowanie transmisji on-line z sesji otwarcia ofert.

Ogłoszenia:

  1. Informacja nr 1 z dnia 24.03.2020 r. (24.03.2020 15:31)
  2. Informacja nr 2 z dnia 30.03.2020 r. (30.03.2020 16:29)
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.03.2020 16:32)
  4. Zestawienie złożonych ofert (01.04.2020 12:00)
  5. Wynik postępowania (03.04.2020 13:17)
Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.03.2020 15:39
Dokument oglądany razy: 354
Podlega Ustawie