bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp, pn.:Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 28.02.2020 00:00

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (dokument pdf)

Opublikował: Ewelina Luszcz
Publikacja dnia: 12.02.2020 15:59
Dokument oglądany razy: 112
Podlega Ustawie