bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w dzielnicy Magdasz w Koniecpolu.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony