bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - ROKOWANIA

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.28 ust.2, art. 38 ust.2 , art.39 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U z 2018 r poz.121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zbycia nieruchomości Dz.U. z 2013 r poz.942)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze rokowań położone w następujących miejscowościach:
Koniecpol, Luborcza, Wąsosz.

Pełna treść ogłoszenia (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 26.06.2018 12:53
Dokument oglądany razy: 370
Nie podlega Ustawie