bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu
odbędzie się dnia 18.11.2021 o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego ochrony przeciwpożarowej opieki zdrowotnej rekreacji i sportu,
4. Informacje o sprzedaży nieruchomości przez Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu,
5. Przedstawienie i omówienie planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kozak


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koniecpolu
odbędzie się dnia 16.11.2021 o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Mateusz Szymala


Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 4.11.2021 o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Opinia wniosków mieszkańców w sprawach rolnych
4. Plan pracy na 2022 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Jacek Swojnóg


Posiedzenie Komisji Finansów Budżetu Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 27.10.2021 o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Planowane zmiany w budżecie
4.Rozpatrzenie bieżących tematów skierowanych na komisję
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Świerczyna


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 21.09.2021 o godz. 14:00 w Centrum Społeczno Kulturalnym z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Analiza wydatków za rok 2020 w Domu Kultury
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kozak


Posiedzenie Komisji Finansów Budżetu Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 21.09.2021 o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie sprzedaży działek
4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie budowy oświetlenia
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Świerczyna


Posiedzenie Komisji Finansów Budżetu Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 22.07.2021 o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie sprzedaży działek.
4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dzierżawy działki.
5  Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Świerczyna


Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 15.06.2021 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Opinia wniosków mieszkańców w sprawach rolnych
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Jacek Swojnóg


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 8.06.2021 o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Analiza budżetu za 2020 r.
4. Przygotowanie dokumentów do absolutorium.
5. Podjęcie uchwały.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kozak


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 13.05.2021 o godz. 16:30 w Centrum Społeczno Kulturalnym w Koniecpolu, ul. Szkolna 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Rozpatrzenie bieżących tematów skierowanych do komisji
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Komisji
Leszek Pluta


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 29.04.2021 o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenia prawomocności obrad
3. Realizacja ustawy o ochronie zwierząt w mieście i gminie Koniecpol oraz utrzymanie czystości i porządku
4. Rozpatrzenie skargi
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kozak


Posiedzenie Komisji Finansów Budżetu Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 29.04.2021 o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Rozpatrzenie wniosków w sprawie sprzedaży działek.
4.Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
5.Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany lokalizacji targowiska.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Świerczyna


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 22.04.2021 o godz. 16:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie skarg na skierowanych do rozpatrzenia przez komisję.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
Mateusz Szymala


Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 12.04. 2021 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Opinia wniosków mieszkańców w sprawach rolnych
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Jacek Swojnóg


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się dnia 04.03.2021 o godz. 15:00 w Centrum Społenczno-Kulturalnym w Koniecpolu, ul. Szkolna 1.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie petycji o opinię ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Mateusz Szymala

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.11.2021
Podpisał: Komisje Rady Miejskiej
Dokument z dnia: 10.12.2018
Dokument oglądany razy: 3 407