bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Miejska

KADENCJA 2018 - 2023:

Władzą ustawodawczą gminy jest Rada Miejska


Rada składa się z 15 radnych
Siedziba Rady: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. CHRZUSZCZ Aneta Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. SATERNUS Dariusz Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
3. SKROBICH Wojciech Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
4. CHOJNACKI Rafał Radny
5. DĄBROWSKA Krystyna Radna
6. DOMORADZKI Zbigniew Radny
7. KOZAK Andrzej Radny
8. LAMCH Zbigniew Radny
9. PLUTA Leszek Radny
10. POKORSKI Leszek Mandat wygasł w dniu 26.10.2021 r.
11. POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara Radna
12. SWOJNÓG Jacek Radny
13. BARŁOŻEK Sylwia Radna
14. SZYMALA Mateusz Radny
15. ŚWIERCZYNA Dariusz Grzegorz RadnyWładzą wykonawczą gminy jest
Burmistrz Miasta i Gminy

Ryszard Suliga
Urząd Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
KOMISJA REWIZYJNA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. KOZAK Andrzej
przewodniczący komisji
2. DOMORADZKI Zbigniew
członek komisji
3. LAMCH Zbigniew
członek komisji


KOMISJA SKARG, WNOSKÓW I PETYCJI

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. SZYMALA Mateusz
przewodniczący komisji
2. CHOJNACKI Rafał
członek komisji
3. POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara
członek komisji
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. SWOJNÓG Jacek
Przewodniczący komisji
2. DĄBROWSKA Krystyna
członek komisji
3. KOZAK Andrzej
członek komisji
4. LAMCH Zbigniew
członek komisji
5. POKORSKI Leszek
Mandat wygasł w dniu 26.10.2021 r.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZESTRZEGANIA PRAWA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. PLUTA Leszek
Przewodniczący komisji
2. CHOJNACKI Rafał
członek komisji
3. SATERNUS Dariusz
członek komisji
4. SKROBICH Wojciech
członek komisji
5. SZYMALA Mateusz
członek komisji
KOMISJA FINANSÓW, BUDŻETU, INICJATYW GOSPODARCZYCH I ŁADU PRZESTRZENNEGO

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. ŚWIERCZYNA Dariusz
Przewodniczący komisji
2. DOMORADZKI Zbigniew
członek komisji
3. POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara
członek komisji
4. PLUTA Leszek
członek komisji
5. BARŁOŻEK SylwiaOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 02.11.2021
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 06.06.2016
Dokument oglądany razy: 28 527