bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2021

Uchwała Nr XXXI/261/2020
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2021


Uchwała Nr 4200/VI/6/2021
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koniecpol wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.


Uchwała Nr 4200/VI/7/2021
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na
2021 rok Gminy Koniecpol.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.01.2021
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 04.01.2021
Dokument oglądany razy: 219