bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2020

Uchwała Nr XVIII/143/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr 4200/VI/16/2020
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na
2020 rok Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr 4200/VI/17/2020
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koniecpol wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.


Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie przeprowadzenia przyjęcia informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej


Uchwała Nr 4200/VI/144/2020
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 14 października 2020r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 rokuOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 14.10.2020
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 31.12.2019
Dokument oglądany razy: 858