bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Referaty

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą:

1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, w skład którego wchodzą:

 • Burmistrz Miasta i Gminy;
 • Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;
 • Sekretarz Gminy;
 • Skarbnik Gminy;
 • Dyrektor Biura;
 • Kierownik USC – funkcja pełniona przez Burmistrza;
 • Kierownicy Referatów Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

2. Referaty Urzędu:

 • Referat Organizacyjny - OR;
 • Referat Finansowo-Księgowy - FN;
 • Referat Podatków i Opłat - OP;
 • Referat Spaw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - SO;
 • Referat Inwestycji, Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - IGN;
 • Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - ROŚ;
 • Referat Usług Wspólnych - RUW;
 • Zespół ds. Zamówień Publicznych i Obsługi Prawnej - ZP;Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 11.08.2020
Podpisał: Ryszard Suliga
Dokument z dnia: 18.12.2017
Dokument oglądany razy: 6 641