bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 28.02.2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 174/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol


Zarządzenie nr 174/2019 z dnia 17.12.2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol


Zarządzenie nr 161/2018 z dnia 4.12.2018 r.
w sprawie zmiany załącznik nr 3 oraz 3A do Zarządzenia nr 189/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 18.12.2017 r.

Zarządzenie nr 138/2018 z dnia 6.11.2018 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 189/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miastai Gminy Koniecpol


Zarządzenie nr 189/2017 z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol

Załącznik nr 1: Regulamin Organizacujny Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 2: Graficzny układ struktury organizacyjnej


Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 16.12.2016 r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol


Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 2 - Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 3 - Wykaz stanowisk i etatów w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol


Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol

Załącznik nr 1: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
Załącznik nr 2: Schemat Organizacyjny
Załącznik nr 3: Wykaz stanowisk i etatów w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol


Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 31.07.2015 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu

Załącznik nr 1 Regulamin Organizacyjny
Załącznik nr 2 Wykaz Pełnomocnictw


Zarządzenie nr 0152/6/09
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 19.01.2009 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol


Zarządzenie nr 0152/39/03
Burmistrza Miasta i Gminy w Koniecpolu
z dnia 31 sierpnia 2003 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpol


Załącznik nr 1: Regulamin Organizacyjny Miasta i Gminy

Załącznik nr 2: Wykaz osób upoważnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałemOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 11.08.2020
Podpisał: Ryszard Suliga
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 801