bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Co i gdzie?

Zapraszamy do korzystania z platformy:

gdzie znajdują się wzory i formularze elektroniczne spraw,
które można załatwić w Urzędzie Miast i Gminy w Koniecpolu

Budynek UMiG Koniecpol:

PARTER
Nazwa: Nr pokoju:
Kasa 11
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Miejskiej 12
Sala Ślubów 15
Drogownictwo, Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami 15 A
BIURO INTERESANTA, Kancelaria, Działalność gospodarcza 17
Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
Podatek Akcyzowy, Komendant OSP
18
Sprawy Obywatelskie, Dowody Osobiste 19
Ochrona Środowiska, Odpady Komunalne 21
PIĘTRO I
Burmistrz 28
Dyrektor Biura 26
Sekretariat 27
Skarbnik 32
Kadry 33
Serwerownia 31
Sekretarz 34
Podatki 30
Budownictwo, Inwestycje 24
PIĘTRO II
Księgowość UMiG 39
Przewodnicząca Rady Miejskiej 43
Informatyk 45
Pokój Kontroli / Radca Prawny 44
MGOPS - Kierownik 42
MGOPS - Pomoc Społeczna 41
MGOPS - Księgowość 40
MGOPS - Świadczenia Rodzinne 35
PIĘTRO III
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 46
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 47
Sala Sesyjna 51
Referat Usług Wspólnych 48, 49, 50

Wykaz pracowników:

L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

Ryszard Suliga

Burmistrz

2

Monika Starczewska

Skarbnik

3

Sebastian Musiał

Sekretarz

4

Gwidon Jelonek

Dyrektor biura

5

Marta Młyńska – Klimas

Inspektor ds. ochrony środowiska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

6

Klaudia Małek

Inspektor ds. gospodarki odpadami

7

Rafał Dziura

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospadarki Komunalnej, Rolnictwa i OŚ

8

Magdalena Musiał

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa w Referacie GKRiOŚ

9

Mieczysława Kolan

Inspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

10

Aldona Cisowska

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

11

Sławomir Woźniak

Inspektor ds. infrastruktury drogowej i utrzymania porządku w Gminie w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

12

Monika Smus

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

13

Monika Franiasz

Inspektor ds. kadr – kierownik Referatu Organizacyjnego

14

Jadwiga Pałęga

Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym

15

Magdalena Szkutnik

Inspektor ds. działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym

16

Anita Kaczyńska

Młodszy referent ds. kancelaryjnych

17

Artur Wieczorek

Informatyk

18

Karina Synowiec

Inspektor ds. wymiaru podatków - kierownik Referatu Podatkowego

19

Małgorzata Rutkowska – Kałuża

Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatkowym

20

Aneta Bobrowska

Inspektor ds. wymiaru podatków w Referacie Podatkowym

21

Sylwia Kaczmarzyk

Inspektor ds. wymiaru podatku w Referacie Podatkowym

22

Renata Madej

Główny Księgowy- Zastępca Skarbnika w Referacie Finansowo - Księgowym

23

Agnieszka Ślęzak

Inspektor ds. księgowości budżetowej

24

Elżbieta Musiał

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo – Księgowej

25

Sylwia Boudjema

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo -Księgowym

26

Olga Chrzuszcz

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Księgowym

27

Iwona Przystańska

Kierownik Referatu Usług Wspólnych

28

Marena Ożarowska

Inspektor ds. oświaty w Referacie Usług Wspólnych

29

Wiesława Rutkowska

Inspektor ds. obsługi kadrowo – płacowej jednostek oświatowych w Referacie Usług Wspólnych

30

Anna Masłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Usług Wspólnych

31

Iwona Zatońska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

32

Monika Ruta

Młodszy referent ds. obronności i zarządzania kryzysowego w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

33

Sławomir Gałwiaczek

Inspektor ds. obywatelskich i porządkowych w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania KryzysowegoOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 11.08.2020
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 11.08.2020
Dokument oglądany razy: 5 903