bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybory Prezydenta RP

ROK 2020 (28.06.2020)

 1. POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.
  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 4 czerwca 2020 r.
  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 3. INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
  Informacja PKW o terminach i formie zgłaszania drogą korespondencyjną
  Wyjaśnienia PKW zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Wniosek głosowanie korespondencyjne
  Informacja PKW o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 4. Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 8.06.2020 r.
  w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 5. Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 10.06.2020 r.
  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 6. Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 10.06.2020 r.
  w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 7. INFORMACJA - dotyczy zgłaszania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych
 8. OBWIESZCZENIE o obwodach głosowania
  z dnia 10 czerwca 2020 roku
 9. Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I uzupełnienia i losowania
 10. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 12. INFORMACJA O ZEBRANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 13. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 14. SKŁAD OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 39 w CZĘSTOCHOWIE
 15. Informacje o godzinach otwarcia lokali wyborczych
 16. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 30 czerwca 2020 r. o drugiej turze wyborów
 17. Informacje o godzinach otwarcia lokali wyborczych w dniu 12 lipca 2020 r.

ROK 2020 (10.05.2020)

 1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 4 marca 2020 r.
  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 3. INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDANTÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA KOMITETU WYBORCZEGO LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONE
  Wzór zgłoszenia do komisji obwodowej (plik PDF)
 4. Komunikat Dyrektora Biura ZMP, Sekretarza KWRiST
  Pana Andrzeja Poprawskiego
 5. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE I
  z dnia 10 kwietnia 2020 r.
 6. OBWIESZCZENIE o obwodach głosowania
  z dnia 10 kwietnia 2020 roku
 7. Informacja Komisarza w Częstochowie I o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 8. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.
  o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 9. POSTANOWIENIE NR 23/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 10. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
  z dnia 7 maja 2020 roku

ROK 2015

 1. Informacja o warunkach udziału w glosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 3. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych
 4. Zgłaszanie kandydatów do OKW w Gminie Koniecpol - informacja:
 1. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 2. OBWIESZCZENIE o obwodach głosowania
 3. Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza MiG Koniecpol z dnia 17 kwietnia 2015 r.
  w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
 4. Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza MiG Koniecpol z dnia 17 kwietnia 2015r.
  w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 5. Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza MiG Koniecpol z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do ochrony lokali wyborczych
 6. Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza MiG Koniecpol z dnia 24 kwietnia 2015 r.
  w sprawie powołania operatorów gminnych ds. obsługi informatycznej w wyborach
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 7. INFORMACJA nt. Przewodniczących, Zastępców i składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.
  w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 9. INFORMACJA o dacie i godzinach otwarcia lokali wyborczych
 10. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r.
  o kandydatach w II turze wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku
 11. INFORMACJA o dacie i godzinach otwarcia lokali wyborczych - II tura
Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 08.07.2020
Podpisał: Iwona Zatońska
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 4 387