bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2020

Uchwała Nr XVIII/143/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Uchwała Nr 4200/VI/16/2020
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na
2020 rok Gminy Koniecpol.

Uchwała Nr 4200/VI/17/2020
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koniecpol wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 27.01.2020
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Dokument z dnia: 31.12.2019
Dokument oglądany razy: 317