bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z 2011 r.

 1. Zarządzenie Nr 0050/1/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego Konkursu na powierzenie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji i związane z tym działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej oraz opiniowania złożonych ofert.
 2. Zarządzenie Nr 0050/2/2011 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu - Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
 3. Zarządzenie Nr 0050/3/2011 w sprawie: powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu - Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
 4. Zarządzenie Nr 0050/4/2011 w sprawie: ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok.
 1. Zarządzenie Nr 0050/5/2011 w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok.
 2. Zarządzenie Nr 0050/6/2011 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w zespole Szkół Gimnazjalnych Nr 1 w Koniecpolu.
 3. Zarządzenie Nr 0050/7/2011 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w zespole Szkół Gimnazjalnych Nr 1 w Koniecpolu.
 4. Zarządzenie Nr 0050/8/2011 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu - Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
 5. Zarządzenie Nr 0050/9/2011 w sprawie: powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu - Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
 6. Zarządzenie Nr 0050/9a/2011 w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok.
 7. Zarządzenie Nr 0050/10/2011 w sprawie: odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu.
 8. Zarządzenie Nr 0050/11/2011 w sprawie: powołania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
 9. Zarządzenie Nr 0050/12/2011 w sprawie: zatwierdzenia BILANSU.
 10. Zarządzenie Nr 0050/13/2011 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza.
 11. Zarządzenie Nr 0152/14/2011 w sprawie: utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.
 12. Zarządzenie Nr 0050/15/2011 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 13. Zarządzenie Nr 0050/16/2011 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 14. Zarządzenie Nr 0050/17/2011 w sprawie: wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 1. Zarządzenie Nr 0050/18/2011 w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok.
 2. Zarządzenie Nr 0050/19/2011 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Zarządzenie Nr 0050/20/2011 w sprawie: udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Koniecpolu.
 4. Zarządzenie Nr 0050/21/2011 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu.
 5. Zarządzenie Nr 0050/22/2011 w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok.
 6. Zarządzenie Nr 0050/23/2011 w sprawie: zmian budżetu gminy Koniecpol na 2011 rok.
 7. Zarządzenie Nr 0050/24/2011 w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek jednostek budżetowych na 2011 rok.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 03.06.2011
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 899