bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się w Koniecpolu przy ul. Szkolnej na działce nr ewidencyjny 1564 obręb Koniecpol wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kultur

Ta wiadomość nie była zmieniana