bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

25.05.2023

Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. kontaktowy 34 35 40 391, w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2023 r. poprzez zamieszczenie na stronie bip.koniecpol.pl, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG w Koniecpolu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Stary Koniecpol. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.05.2023

Dokument oglądany razy: 218
« inne aktualności