bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE

11.03.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Dla wyboru Sołtysa Sołectwa Aleksandrów
na dzień 19 marca 2021 r. (piątek).

Godz. 17:00 - obecnych co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców do głosowania.
Godz. 17:15 - II termin poniżej 20% uprawnionych mieszkańców do głosowania
Miejsce zebrania:
Centrum Społeczno-Kulturalne w Koniecpolu, ul. Szkolna 1
(będzie zapewniony transport godzina: 16:30,
z miejsca: przy placu szkolnym - Aleksandrów nr 23)

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybory Sołtysa Sołectwa
  a) Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  b) Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego zamykającą listę kandydatów na Sołtysa.
  c) Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  d) Ustalenie wyników głosowania.
  e) Ogłoszenie wyników wyborów
  i sporządzenie protokołu.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie zebrania.

Podstawa:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/2020 z dnia 11.03.2021 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Aleksandrów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 11.03.2021

Dokument oglądany razy: 69
« inne aktualności