bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na rachmistrzów

01.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Gminny Komisarz Spisowy w Koniecpolu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 1 lutego 2021 r.
do 9 lutego 2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w na stronie:
https://koniecpol.pl/art,1768,nabor-na-rachmistrzow

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 01.02.2021

Dokument oglądany razy: 43
« inne aktualności