bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie - rok 2024)
Przewodniczący Rady Miejskiej:  Wojciech Skrobich (Uchwała Nr I/1/2024)

Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.28.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2289 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 05-08-2024 roku o godzinie 12.00 w pokoju Nr 203 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.27.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2290 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 05-08-2024 roku o godzinie 11.30 w pokoju Nr 203 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.26.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2291 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 05-08-2024 roku o godzinie 10.30 w pokoju Nr 203 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.25.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2292 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 05-08-2024 roku o godzinie 12.30 w pokoju Nr 203 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.24.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2293 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 08-08-2024 roku o godzinie 10.00 w pokoju Nr 9 Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Odział Zamiejscowy ul. Chrząstowska 8, 42-230 Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.23.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2294 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 05-08-2024 roku o godzinie 11.00 w pokoju Nr 203 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.22.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2295 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 05-08-2024 roku o godzinie 10.00 w pokoju Nr 203 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

02.07.2024

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia

o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1950/2 o powierzchni 1,1523 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.05.2024
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 933 718