bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie z realizacji

10.05.2017

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pełna treść sprawozdania (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.05.2017

Dokument oglądany razy: 742
« inne aktualności