bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Zawiadomienie

10.04.2017

Starosta Częstochowski zawiadamia że prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia czy działki nr 560 o pow. 0,1100 ha i 583 o pow.  0,2100 ha położone w obrębie ewidencyjnym Okołowice, Koniecpol Gmina, w dacie 5 lipca 1963 r. stanowiły mienie gromadzkie.
Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Uproszczona oferta

20.03.2017

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” tytuł zadania: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”.
Skan oferty (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.03.2017

Dotyczy: inwestycji obejmującej budowę zespołu doziemnych linii kablowych 15 kV wraz z liniami teletechnicznymi na dz. nr ewid. 870 i 1027 obręb Stary Koniecpol gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

DECYZJA NR 157/2017

13.03.2017

dotyczy: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie III etap 2

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

DECYZJA NR 138/2017

13.03.2017

dotyczy: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.03.2017

dot.: lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 8450/2, 6934/2, 6931/2, 6933/2, 7091/2, 7090, 7085, 7087, 7096, 7485 w obrębie Koniecpol, wzdłuż ul. Kościuszki i ul. Przedmieście Koniawy w Koniecpolu.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

DECYZJA NR 52/2017

16.02.2017

dotyczy: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol.
Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.02.2017

dotyczy: budowy zespołu doziemnych linii kablowych 15 kV wraz z liniami teletechnicznymi na dz. nr ewid. 36 w obrębie Zagacie i dz. nr ewid. 331 w obrębie Stary Koniecpol gm. Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

09.02.2017

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez kanał Michałów w ciągu drogi DP 1107 S w Koniecpolu.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Informacja

02.02.2017

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” tytuł zadania: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Link do oferty (dokument PDF)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

25.01.2017

dotyczy: pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol - zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III"
Pełna treść Obwieszczenia (dokument PDF)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

20.01.2017

dotyczy: pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i dtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol - zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III".

Pełna treść Obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

19.01.2017

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne wewnątrz hali namiotowej".
Pełna treść obwieszczenie (dokument PDF)

Obwieszczenie i Decyzja

02.01.2017

dotyczy: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Koniecpol - ul. Kościuszki, ul. Przedmieście Przysieka, ul. Przedmieście Podstocze, ul. Przedmieście Koniawy, Wąsosz, Aleksandrów, Kuźnica Wąsowska i Łysaków.

Pełna treść Obwieszczenia (dokument PDF)
Pełna treść Decyzji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 50 120