bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

19.06.2018

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 2085, 2096 obręb Koniecpol gm. Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

19.06.2018

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.442.1.2018.EJ.1
z 4 czerwca 2018 roku

dotyczy: planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaskovskich Bohunicach - Republika Czeska

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

19.06.2018

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
z czerwca 2018 roku

dotyczy: transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie nr IFXIII.7820.51.2017 z dnia 30 maja 2018 r.

07.06.2018

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Zawiadomienie

22.05.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejących stawów w celu zwiększenia pojemności obiektów oraz uzyskania lepszej jakości” wody” w Koniecpolu przy ul. Żeromskiego 128

Pełna reść zawiadomienia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

04.05.2018

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 6926, 6930/2, 7082/2 obręb Koniecpol gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Informacja

24.04.2018

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym I aktualizacja obowiązuje od 1 maja 2018 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

20.04.2018

dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej obejmującej działki nr ewid. 2085, 2096, obręb Koniecpol gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Informacja

20.04.2018

Infomracja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym obowiązującym do pierwszej aktualiazcji w 2018 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

16.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Koniecpol” do realizacji w miejscowości Koniecpol.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja

16.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Koniecpol” do realizacji w miejscowości Koniecpol.
Pełna treść infomracji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

28.02.2018

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej obejmującej działki nr ewid. 6926, 6930/2, 7082/2 obręb Koniecpol gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

11.01.2018

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej obejmującej działki nr ewid. 406, 339, 362/2, 363/2, 364/2, 365/2, 366/2, 367/2, 368/2, 369/2, 370/2, 371/2, 372/2, 373/2, 374/2, 375/2, 376, 377/2, 378/2, 379, 425/2 obręb Wąsosz gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 59 703