bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

08.11.2017

Gmina Koniecpol ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów obowiązującą od 1 listopada 2017 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

08.11.2017

Dotyczy: postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 25/1, 26 obręb Wąsosz gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

27.10.2017

Obwieszczenie
Wojewody Śląskiego
nr IFXIII.7820.51.2017
16 października 2017

dotyczy: "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania

16.10.2017

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej obejmującej działki nr ewid. 329/1, 329/2, 338, 1514/1,  obręb Wąsosz oraz dz. nr ewid. 203/2, 206/1, 210/1, 210/2, 214/2, 353/2 obręb Kuźnica Wąsowska gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania

16.10.2017

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej obejmującej działki nr ewid. 403/1, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425/2, 425/1, 426/1, 427/1, 427/2, 428/4, 473/3, 473/1, 477/2, 474/1, 474/2, 474/3, 478, 479, 495/2, 495/3 obręb Wąsosz gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

20.09.2017

Obwieszczenie
Wojewody Śląskiego
nr IFXIII.7820.51.2017
15 września 2017

dotyczy: "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

29.08.2017

Obwieszczenie
Wojewody Śląskiego
nr IFXIII.7820.51.2017
23 sierpnia 2017

dotyczy: "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

09.08.2017

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 r.

31.07.2017

Na podstawie art. 78e ust. 1 i art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Gmina Koniecpol ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Decyzja Starosty Częstochowskiego

10.07.2017

Decyzja orzekająca Starosty Częstochowskiego że:

działki nr 560 o powierzchni 0,1100 ha i nr 583 o powierzchni 0,2100 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Okołowice, jednostka ewidencyjna Koniecpol Gmina, w dacie 5 lipca 1963 r. stanowiły mienie gromadzkie.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.07.2017

Dotyczy: inwestycji obejmującej budowę zespołu doziemnych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na dz. nr ewid. 384/11, 1445/2, 8452, 1451, 1800, 1438 i 1847 w obrębie Koniecpol w rejonie ul. Nad Brudną Wodą w Koniecpolu.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

02.06.2017

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy: budowy linii kablowej średniego napęcia (15kV) na terenie oznaczonym jako działka o nr. ewid. 1517 obręb Koniecpol, w rejonie ulicy Rzecznej w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Sprawozdanie z realizacji

10.05.2017

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pełna treść sprawozdania (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

09.05.2017

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach nr ewid. 384/11, 1445/2, 8452,1451,1800,1438,1847 w obrębie Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania

20.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że w dniu 12.04.2017 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyczji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia (15kV) na działce nr ewid. 1517 położonej w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 50 111