bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3608084

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr XXVII/173/16)
Zastępca Burmistrza / Sekretarz: Andrzej Perliński
Skarbnik: Jadwiga Gwara (zaświadczenie)

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

Informacja

27.10.2016

Dotyczy budowy sieci wodociągowej z miejscowości Teresów do miejscowości Załęże.

Postanowienie (dokument PDF)
Obwieszczenie (dokument PDF)

Informacja

27.10.2016

Dotyczy budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej nr 109S w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Kolonia Rudniki i Dąbrowa.

Postanowienie (dokument PDF)
Obwieszczenie (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wczczęciu postępowania

27.10.2016

Zgodnie z art. 6 1 § 4 k.p.a. oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 .03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z2015r. poz 199) zawiadamia się, że w dniu 05.10.2016r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, z upoważnienia którego występuje Pan mgr inż. Pawel Rajca reprezentujący firmę Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie siec wodociągowej obejmującej dz, nr ewid. 8450/1, 8450/2, 6934/2, 6931/2, 6933/2,7091/2,7090, 7085, 7087 ,7096, 7485, 7462 w Koniecpolu.
Pełna treść obwieszczenia (pobierz)

OBWIESZCZENIE o wczczęciu postępowania

27.10.2016

Zgodnie z art. 6 1 § 4 k.p.a. oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 .03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z2015r. poz 199) zawiadamia się, że w dniu 05.10.2016r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, z upoważnienia którego występuje Pan mgr inż. Pawel Rajca reprezentujący firmę Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie siec wodociągowej obejmującej dz, nr ewid. 329/2, 329/1, 338, 15l4/l w m. Wąsosz oraz 206/1, 210/2, 214/2, 353/2 w m. Kuźnica Grodziska gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (pobierz)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.06.2016
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 17.06.2015
Dokument oglądany razy: 163 813