bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3608084

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr XXVII/173/16)
Zastępca Burmistrza / Sekretarz: Andrzej Perliński
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

DECYZJA NR 52/2017

16.02.2017

dotyczy: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol.
Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.02.2017

dotyczy: budowy zespołu doziemnych linii kablowych 15 kV wraz z liniami teletechnicznymi na dz. nr ewid. 36 w obrębie Zagacie i dz. nr ewid. 331 w obrębie Stary Koniecpol gm. Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

09.02.2017

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez kanał Michałów w ciągu drogi DP 1107 S w Koniecpolu.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 03.01.2017
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 17.06.2015
Dokument oglądany razy: 188 139