bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3608084

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr XXVII/173/16)
Zastępca Burmistrza / Sekretarz: Andrzej Perliński
Skarbnik: Jadwiga Gwara (zaświadczenie)

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

Zawiadomienie oraz Decyzja

30.11.2016

dotyczy: przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa"

Pełna treść zawiadomienie (dokument PDF)

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania

29.11.2016

dotyczy: budowy sieci wodociągowej na terenie oznaczonym jako działki o nr ewid. 23, 35, 963 obręb Teresów i działki nr ewid. 697, 696, 695, 713, 712, 669, 283 obręb Załęże gm. Koniecpol

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania

29.11.2016

dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającego na budowie siec wodociągowej obejmującej dz, nr ewid. 329/2, 329/1, 338, 1514/1 w m. Wąsosz oraz 203/2, 206/1, 210/1, 210/2, 214/2, 353/2 w m. Kuźnica Grodziska gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (pobierz)

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania

29.11.2016

dotyczy: inwestycji polegającej na budowie siec wodociągowej obejmującej dz, nr ewid. 403/1, 404,405,406, 407, 408, 409, 4l0, 411, 4l2, 4l3, 4l4, 4l5, 416, 4l7 , 4l8, 4l9, 421, 422, 423, 424, 425/2, 425/1, 426/l, 427/1, 427/2, 428/4, 473/3, 473/l, 477/2, 474/l, 474/3, 495/3, 478, 479, 495/2,474/2 w m. Wąsosz gm. Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.06.2016
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 17.06.2015
Dokument oglądany razy: 170 504